Sigortalı Bilgileri Teklif Bilgileri
Teklif Süresi: -

Size Özel Tekliflerimiz

Aileniz ve siz
bizim için değerlisiniz.
Online Ödeme, Anında Poliçe!
Seyahat Sigortası, en uygun fiyat avantajı ile dask.istanbul’da !

Sizde hemen teklif formunu doldurun, birçok şirketin karşılaştırmalı fiyatlarından teklifinizi seçin, poliçenizi 60 saniyede online satın alın !

ONLİNE TEKLİF AL
Nasıl Çalışır? Nasıl Çalışır ?
3 ADIMDA SİGORTA POLİÇESİ
1
BİLGİLERİNİZİ GİRİN
Nasıl Çalışır
Teklif alabilmeniz için gerekli bilgileri girin. Unutmayın, tüm bilgileriniz 256bit SSL güvenlik altyapısı ile koruma altındadır!
2
TEKLİFLERİNİZİ Karşılaştırın
Nasıl Çalışır
8 Farklı şirketten saniyeler içinde DASK tekliflerini ve size uygun üretilen alternatif ürün tekliflerimizi karşılaştırın!
3
POLİÇENİZİ Satın Alın !
Nasıl Çalışır
İstediğiniz şirketten, istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyerek, tek seferde güvenli ödeme ile online satın alın!
Ürünlerimiz ÜRÜNLERİMİZ
ONLINE ÜRÜNLERİMİZ
DASK ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
Online Teklif Al
DASK Zorunlu Deprem Sigortası Kapsam, Teminatlar
 • Deprem
 • Deprem sonucu yangın
 • Deprem sonucu infilak
 • Deprem sonucu tsunami
 • Deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.
Ürünlerimiz TEMİNATLAR
ÜRÜN TEMİNATLARI
Deprem
Deprem
Yangın
Yangın
İnfilak
İnfilak
Tsunami
Tsunami
Yer Kayması
Yer Kayması
Ürünlerimiz SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır?

Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içindeki meskenler için yapılan bir sigorta türüdür.
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nu gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
 • Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.
Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalır?
 • Kamu Konutları Kanununa tâbi veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümleri, köy nüfusuna kayıtlı, sürekli oturanlarca köy alanlarıı ve civarında yapılan binalar,
 • Tamamı ticari ve sinai amaç için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi vs.),
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen ya da tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.
Poliçe düzenletebilmek için gerekli bilgiler nelerdir?
Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, kimlik bilgisi, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, (adı, partaj, parsel sayfa no) inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüzölçümü (m²) mekanın kullanım şekli.
DASK Adres / UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) Adres Kodu nedir?
1 Mart 2013 tarihinden itibaren nüfusa dayalı adres sistemine kayıtlı tüm konutlara verilen 10 haneli özel bir kod olup sahip olunan ev için bir kimlik numarasıdır. Zorunlu Deprem Sigortası dışında pek çok sigorta ürününde de kullanılan adres kodları devlet tarafından sağlanmaktadır. Kişisel bir kod olmadığı için mesken değişse bile daireye ait bu adres kodu değişmemektedir.
Hangi işlemlerde Zorunlu Deprem Sigortası ibrazı gerekir?
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki bir binanın elektrik ve su abonelik işlemleri yapılmadan önce ve tapu işlemleri sırasında sigortanın varlığı kontrol edilmektedir.
Tapu olmadan Zorunlu Deprem Sigortası yapılabilir mi?
Dask ile ilgili ön bilgi formunun eksiksiz doldurulması ve sigortalı tarafından imzalanması halinde yapılabilmektedir. Ön bilgi formunda tapu bilgileri sorulduğu için tapu fotokopisi bulundurmanız yeterlidir.
Zorunlu Deprem Sigortası’nda verilebilecek en yüksek sigorta teminatı nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, meskeniniz için verilebilecek en yüksek teminat tutarı 268.000 TL'dir.

Örneğin, 250 m² brüt yüzölçümü olan betonarme karkas meskeninizin inşa maliyeti olarak sigorta bedeli  317.000 TL olarak hesaplanır ancak meskeninize en fazla 268.000 TL üzerinden Zorunlu Deprem sigortası yapılması mümkündür. Bu durumda, isteğiniz üzerine aradaki 49.000TL fark için İhtiyari Deprem Teminatı alınabilir.

Tapu üzerinde yazan m2’ye ortak alanlar ve temeller dahil mi?
DASK’a konu m² hesabında Emlak Vergi Beyannamesi’nde yer alan brüt m² esas alınmaktadır.
DASK ile Konut Sigortası arasındaki fark nedir?
Zorunlu Deprem Sigortası, binanıza karşı deprem ve depremin doğrudan sebep olduğu riskler için güvencesi devlet tarafından sağlanan ve zorunlu yapılması gereken bir sigorta türü iken konut sigortası isteğe bağlı ve içeriği deprem ile beraber pek çok teminatı içerebilen bir sigorta türüdür.Konut sigortasında eşya ve mallara da teminat verilebildiği için poliçeyi sadece tapu sahibi değil kiracı da yaptırabilir. Konut sigortasına deprem riski dahil edildiğinde olası bir deprem sonucunda DASK poliçesi limitlerini aşan zararlar güvence altına alınabilir.
Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmadan konut poliçesi yaptırmak mümkün müdür?
Mümkündür. Sigorta poliçesi düzenlenirken sigortalının beyanı esas alınır, sigortalının DASK bedeline konu m² bilgisi vermesi ile DASK’a konu bedelin üstündeki kısım için ihtiyari olarak konut poliçesi düzenlenebilir. Her durumda bina için deprem sigortası zorunlu olduğu unutulmamalıdır.
Eşyalarım da sigorta kapsamında olacak mı?

Zorunlu Deprem Sigortası ile sadece binalar sigortalanabilmektedir. Eşyalarınızın da sigortalanması için konut sigortası yaptırabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesinin geçerlilik süresi ne kadardır?
Poliçenin süresi bir yıl olup sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gerekir.
Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi düzenlendikten sonra iptal edilebilir mi?
Hayır. Bu poliçe düzenlendikten sonra iptal edilemez. Poliçe kapsamındaki meskeninizi satmanız halinde sigortanın hükmü devam eder. Bu durumda, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi, durumu 15 gün içinde sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.
Hasar olduğunda hangi poliçeden ödeme yapılır?
Hem Zorunlu Deprem Sigortası poliçeniz hem de ihtiyari deprem teminatını içeren bir poliçeniz varsa hasar, Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.
Hasar bildirimini nereye yapabilirim?
Riziko'nun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na veya sigortasını yaptırmış olduğunuz sigorta şirketine, bölge müdürlüklerine, acentelerine hasar bildiriminizi yapılabilirsiniz.
Teklif almak nedir
Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sigorta şirketlerinin poliçeleştirmeniz için sundukları tekliflerdir.
Nasıl teklif alırım?
Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sigorta şirketlerinin poliçeleştirmeniz için sundukları tekliflerdir.
Teklifler ne kadar sürede gelir?
Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sigorta şirketlerinin poliçeleştirmeniz için sundukları tekliflerdir.
Teklifleri almak zorunlumu?
Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sigorta şirketlerinin poliçeleştirmeniz için sundukları tekliflerdir.
Teklif almak nedir
Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sigorta şirketlerinin poliçeleştirmeniz için sundukları tekliflerdir.
Nasıl teklif alırım?
Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sigorta şirketlerinin poliçeleştirmeniz için sundukları tekliflerdir.
Teklifler ne kadar sürede gelir?
Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sigorta şirketlerinin poliçeleştirmeniz için sundukları tekliflerdir.
Teklifleri almak zorunlumu?
Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sigorta şirketlerinin poliçeleştirmeniz için sundukları tekliflerdir.
Ürünlerimiz HAKKIMIZDA
Neden bizi tercih etmelisiniz?
Yurt içi seyahat, Yurt dışı seyahat, İncomming, Erasmus sigortası hizmetinde bir çok firmadan fiyat teklifleri sizlere sunuyoruz, size sadece en uygun teklifi seçmek ve anında poliçeleştirmek kalıyor.
Hakkımızda
KOLAY
KULLANIM
Sade ve kolay kullanım panel
Hakkımızda
TEK ADIMDA
POLİÇELEŞTİRME
Poliçeniz dakikalar içinde hazır.
Hakkımızda
7/24 Kesİntİsİz
hİzmet
Tüm hizmetlerimize 7/24 ulaşabilirsiniz.
Hakkımızda
YENİLEME
İMkanı
Bitmek üzere olan poliçenizi yenileme fırsatı
Hakkımızda
GÜLER
yüz
Müşteri memnuniyetini ilke edinmiş kadro.
Hakkımızda
EN UYGUN
FİYAT
Firmaların tekliflerini karşılaştırma imkanı
Ürünlerimiz BİZE ULAŞIN
Müşteri memnuyeti bizim için önem arz eder.
7/24 Müşteri hizmetlerimize ulaşabilir soru ve sorunlarınız için anında destek alabilirsiniz.
SigortaON LTD.
Santral
+90 850 244 1010
E-mail
on@sigortaon.com
Adres
Premier Kampüs Ofis Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29A/A42
34400 Kağıthane-İSTANBUL
Bize Ulaşın
Beni Ara
Sizi arayalım: Müşteri hizmetlerimizin sizi aramasını istermisiniz? Hemen telefon numaranızı gönderin.
Acentalarımız Ürünlerimiz ŞİRKETLERİMİZ
Türk Nippon Sigorta
Hepiyi Sigorta
Dubai Sigorta
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.
Tamam